Dating accountants verklaring


Beste Belgische bezoekers, het is aan te bevelen om ook altijd onze Introductie pagina te lezen.Hier staat nuttige algemene informatie over je (toekomstige) relatie met een Russische vrouw.Hieronder vind je een aantal teksten van de Belgische overheid (o.a. Dit is geen officiële informatie en kan onderhevig zijn aan veranderingen.Raadpleeg altijd de bronnen van deze informatie als je uiteindelijk de exacte informatie en procedures wilt weten.Wij kunnen geen verantwoording nemen voor procedures die inmiddels gewijzigd zijn.Vreemdelingen die een duurzame relatie hebben met een Belg, een EU-onderdaan of een legaal in België wonende vreemdeling, kunnen zich in België bij hun partner vestigen.Het betreft zowel heteroseksuele als homoseksuele relaties.Zij dienen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of beroepsconsulaire post een visum type D aan te vragen.De Dienst Vreemdelingenzaken, (WTC II, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel - tel 02 2 - fax 02 2), die onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ressorteert, is de enige bevoegde instantie op het vlak van de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.Toegang, verblijf en vestiging van vreemdelingen is aan strikte voorwaarden gebonden en wordt in de regel pas toegestaan na een individuele, voorafgaandelijke vergunning (visum of machtiging tot voorlopig verblijf) en bij bewijs dat de vreemdeling in zijn eigen bestaansmiddelen kan voorzien.Naast het algemeen regime bevat de Belgische vreemdelingenreglementering aparte stelsels voor een beperkt aantal categorieën vreemdelingen die een andere, doorgaans betere regeling toebedeeld krijgen.Deze regelingen vloeien deels voort uit door België onderschreven internationale verbintenissen, zoals m.b.t.