Online sex chat for mobil


De fleste ungdommene har tilgang på slik teknologi, men intensiteten i bruk varierer mye.Bruken av mobiltelefon var assosiert med seksualatferd, ved at brukerne hadde mye høyere sannsynlighet enn andre for å ha hatt sitt første samleie.I gruppen som ikke jevnlig brukte mobiltelefon, hadde mindre enn én av ti debutert, blant de mest aktive brukerne gjaldt det to av tre.Debutalder ved samleie har falt, særlig hos jentene (1), og formene for seksuell praksis er blitt mer variert (1).Det er ikke opplagt hva som er årsakene, men en rimelig antakelse er at endringene har røtter i kvinnefrigjøring, nye samlivsmønstre og endret prevensjonsteknologi i etterkrigstiden.De som nå har barn i tenårene, tilhørte den første kohorten med en ungdomstid etter at p-pillen kom i vanlig bruk (2). Men også det siste tiårets fokusering på seksualitet i det offentlige rom, gjennom TV, film og aviser kan tenkes å ha spilt en rolle (3).En siste – noe spekulativ – forklaring antyder at endringene i bruk av interaktiv kommunikasjonsteknologi kan ha hatt betydning (1).

Bruken av mobiltelefon og Internett utgjør en av de mest dramatiske endringene i vårt hverdagsliv.

I løpet av den siste femårsperioden har mobiltettheten økt fra 38 til 83 per 100 innbyggere.