Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam


Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu.Ipinagawa niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig-Indangan, Pulo ng Simunol, Lalawigan ng Tawi-Tawi.Ang natitirang bahagi ng Masjid ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan.Si Makhdum ay namatay sa Pulo ng Sibuto, Lalawigan ng Tawi-Tawi at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon.Ng taong 1390, si Rajah Baginda ay dumating sa Bansa at pinagpatuloy ang pagpapalaganap ng Islam na sinimulan ni Sharif Makhdum.Si Abu Bakr ay dumating sa Jolo noong 1450 at pagkatapos ay pinakasalan niya ang dalagang anak ni Rajah Baginda na si Putri (Princess) Paramisuli.Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.Sa paglipas ng maraming taon, maraming Datu na Muslim ang pumunta sa Pilipinas pagkatapos marinig ang magandang balita sa magandang pagtanggap sa mga naunang Muslim.Magmula sa Borneo ay dumating ang sampung Datu na lumapag sa Panay.Ang mga Datung ito ay sina : Datu Puti, Datu Sumakwel, Datu Bangkaya, Datu Dumalogdog, Datu Paiburong, Datu Paduhinog, Datu Lubay, Datu Dumangsil, Datu Kalantiaw at si Datu Balensula.

Si Datu Puti ang siyang pinuno ng grupo ng mga Datu.

Si Datu Puti ay dalubhasa sa paglalakbay at sila'y lumapag sa San Joaquin, Iloilo (ang pangalan nito noong una ay Siwaragan).


Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam comments


 • Paglaganap ng Relihiyong Islam - SlideShare profil de paulette60

  paulette60

  Paglaganap ng Relihiyong Islam. 1. Kasaysayan ng Pilipinas; 2. Salitang Arabe na ibig sabihin “Pagsuko” o “Pagsunod” Itinatag ni Propeta Muhammad; 3. Nagpakita kay Propeta Muhammad upang ipangaral ang Islam. 4. Nagsimula noong ikapitong siglo 7th century sa Tangway ng Arabia; 5. 1.…
 • Ang Paglaganap Ng Relihiyong Islam sa Pilipinas - Scribd profil de paulette60

  paulette60

  Ang Paglaganap ng Relihiyong Islam. Taon. Pangyayari/Kaganapan Dumaong sa Sulu si Sharif 1380 Makdum. Siya ang nagtayo ng unang mosque sa Pilipinas. Dumating sa Sulu si Raja Baguinda 1390 at ipinagpatuloy ang mga Gawain ni. Sharif Makdum. Dumating si Abu Bakr sa Jolo at itinatag ang Sultanata ng Sulu.…
 • Islam in the Philippines - Wikipedia profil de paulette60

  paulette60

  Islam is the oldest recorded monotheistic religion in the Philippines. Islam reached the Philippines in the 13th century with the arrival of Muslim traders from the Persian Gulf, Southern India, and their followers from several sultanate governments in the Malay Archipelago. The Muslim population of the Philippines has been.…
 • Islam - Wikipedia profil de paulette60

  paulette60

  Islam is a universalizing Abrahamic monotheistic religion teaching that there is only one God Allah and that Muhammad is a messenger of God. It is the world's second-largest religion and the fastest-growing major religion in the world, with over 1.8 billion followers or 24.1% of the global population, known as Muslims.…
 • Islam - Wikiwand profil de paulette60

  paulette60

  Ang mga pahayago Ayah na literal na nangangahulugang "mga tanda ng diyos" na iniulat ni Muhammad na kanyang natanggap hanggang sa kanyang kamatayan ay bumubuo ng mga bersikulo o talata ng Qur'an at itinuturing ng mga Muslim bilang "salita ng diyos" at batayan ng relihiyong Islam. Bukod sa Qur'an, ang.…